Allmänna Återförsäljarvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller som avtalsgrund för alla PADDYTEK ABs leveranser av produkter och täcker samtliga förhållanden som överenskommits om inte parterna skriftligen kommit överens om annat, vid beställningen anses Kunden ha godtagit villkoren. Kundens egna villkor får ingen inverkan på avtalet. Innehållet i dessa villkor kan inte utökas eller förändras på annat sätt än genom skriftlig överenskommelse, undertecknat av behörig firmatecknare. Kunden ansvarar för sitt val av produkter, liksom sin användning av dessa och därvid erhållna resultat.

Definitioner

Följande uttryck har när de används i allmänna Återförsäljarvilkor samt Återförsäljaransökan angivna betydelser om ej annat särskilt anges; med "PADDYTEK AB"  556808-9543, Sylwanders väg 1 291 44 Kristianstad Sverige. med "Kunden" avses den fysiska eller juridiska person som beställer produkten och om ordern är mottagen och accepterad av PADDYTEK AB, med "produkt" kameraövervakning, lås och andra varor PADDYTEK AB erbjuder till försäljning och leverans. med "aktuella ÅF-kriterierna" avses regler, villkor, definitioner och övrig text i den senast uppdaterade "allmänna Återförsäljarvilkor".

Leveransvillkor

Order skickas med ett av de transportbolag som PADDYTEK AB har avtal med. PADDYTEK AB kommer debitera frakt, 199 SEK per kolli och 500 SEK per pall inom Sverige Fri frakt  på ordrar över 5000kr ex.moms. PADDYTEK ansvarar för att sändningen kommer fram till återförsäljare. Mottagaren ansvarar för att rapportera eventuell fraktskada till transportbolaget innan påskrift av sändningen. Vid dold fraktskada, rapportera snarast, dock senast 3 dagar efter ankomst.

Betalning

Efter sedvanlig kreditprövning sker betalning mot faktura från 10 - 30 dagar netto. Anmärkningar mot faktura ska göras inom 7 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Betalningstiden beräknas från den dag som varorna tagits mot och är då enligt fakturan från 10-30 dagar. Om det av någon anledning är fel i en leverans så ska fakturan betalas inom angiven tid och felet ska rättas till genom en kreditering eller på annat sätt enligt överenskommelse med PADDYTEK AB. Fakturor lämnas vidare till inkasso när överenskommen betalningstid är överskriden. De kostnader som uppstår på grund av inkasso debiteras dig som kund. Alla våra priser visas ex.moms. Som ny kund hos oss kan vi begära förskottsbetalning av dig som kund.

För kunder utanför Sverige

När vi tvingas att lämna förfallna fakturor vidare för inkasso så debiteras du som kund 15 % av det förfallna beloppet och de kostnader som uppkommit förPADDYTEK AB på en särskild faktura från PADDYTEK AB. Priser för produkter gäller exklusive moms och frakt. PADDYTEK AB kan fram till leveransdagen ändra priser som följd av ändringar av leverantörspriser, tulltariffer, avgifter, valutakurser och andra förhållanden som ligger utanför PADDYTEKS kontroll och påverkan, i förhållande till gällande pris. Kunden äger rätt att avbeställa leveransen vid prishöjningar.

Transportskador

Transportskador reklameras mot transportören.

Returer - annullering

Produkter som levererats i avtalat antal och på avtalat sätt tas endast i retur efter särskild överenskommelse och skall på förhand tilldelas ett returnummer av PADDYTEK AB. Produkterna skall märkas med returnummer och skickas som företagspaket till: 

PADDYTEK AB Sylwanders väg 1 291 44 Kristianstad

Ofullständiga returer återsändes obehandlade till kunden på kundens egen bekostnad och risk. PADDYTEK AB har rätt att kreditera och göra avdrag (avdra) på en returkostnad enligt gällande villkor i aktuell prislista. Returer som ej överensstämmer med ansökan skickas tillbaka till kund utan åtgärd samt debiteras kund för hantering/fraktavgift.

Retur av defekt produkt:

För defekta produkter som skall returneras ansöker man om ett returnummer via vår hemsida, hittar ni ej produkten kan ni via mail till [email protected] ansöka manuellt. Returer utan giltigt returnummer returneras till kund utan åtgärd, samt debiteras hanterings/fraktavgift. Returnumret är giltigt upp till 14dagar efter utfärdandet. Alla returer skickas med företagspaket till: 

PADDYTEK AB Sylwanders väg 1, 291 44 Kristianstad

Produkter som visat sig felfria vid test returneras till kund mot avgift. Defekta produkter har PADDYTEK AB rätt att reparera, byta ut mot likvärdig produkt eller kreditera mot dagspris(lägsta pris) där åldersavdrag förekommer i vissa fall Ofullständiga returer återsändes obehandlade till kunden på kundens egen bekostnad och risk. Returer som ej överensstämmer med ansökan skickas tillbaka till kund utan åtgärd samt debiteras kund för hantering/fraktavgift.

Övrigt

I varje leveransbesked är leveranstiden uppskattad och därmed angiven som ungefärlig. PADDYTEK AB har rätt att när som helst säga upp detta avtal med Kunden. PADDYTEK AB har rätt att ändra, lägga till, ta bort villkor/regler/definitioner i dom "allmänna Återförsäljarvillkor" och göra dessa gällande utan att meddela kunden när ändring skett, återförsäljaravtalet finns tillgängligt på www.paddytek.se och du som kund ansvarar för att ta del av detta avtal fortlöpande. PADDYTEK AB kan även komma att ta en kredit bedömning på ert bolag för att kunna ge er faktura möjlighet.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, felaktigt angivna priser eller annan felaktig information.